ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ “БЕГАЧ”, ЕИК 176247591 Уважаеми членове, Съгласно закона за юридически лица с нестопанска цел и Устава, ви каним на Общо събрание на Сдружение Спортен Клуб “БЕГАЧ”, което ще се проведе на 05.03.2024 г. от 18:30 часа...