Уважаеми членове,   Съгласно закона за юридически лица с нестопанска цел и Устава, ви каним на Извънредно общо събрание на Сдружение Спортен Клуб “БЕГАЧ”, което ще се проведе на 07.06.2023 г. от 18:30 часа (6:30 PM) в София ТехПарк, сграда Инкубатор.  ...