Уважаеми членове, Съгласно ЗЮЛНЦ, ви каним на общо събрание на Спортен клуб Бегач, което ще се проведе на 15.02.2023 г. от 18:30 часа (6:30 PM) в София ТехПарк, сграда Инкубатор. Събранието ще се проведе със следния ДНЕВЕН РЕД Отчитане на дейността на сдружението и...