Уважаеми членове,

Съгласно ЗЮЛНЦ, ви каним на общо събрание на Спортен клуб Бегач, което ще се проведе виртуално в платформата Google Meet.

Общо събрание на Спортен клуб „Бегач“
Четвъртък, 10 февруари от 6:30 до 8:30pm

На него ще направим отчет за дейността на клуба през 2021 и ще ви разкажем за плановете на клуба през тази година.

Другата седмица ще ви изпратим и детайли за изборите за нов управителен съвет, тъй като на сегашния му изтича мандата тази година. Нов УС според устава се избира на всеки 5 години.

Събираме вашите предложения за включване в дневния ред до 2 февруари, 18 часа, изпратени на email адреса help@begach.com.

В седмицата преди ОС ще ви изпратим и финалния дневен ред.