Уважаеми членове,

Съгласно ЗЮЛНЦ, ви каним на общо събрание на Спортен клуб Бегач, което ще се проведе на 15.02.2023 г. от 18:30 часа (6:30 PM) в София ТехПарк, сграда Инкубатор.

Събранието ще се проведе със следния

ДНЕВЕН РЕД

  • Отчитане на дейността на сдружението и приемане на ГФО 2022 година.
  • Промяна на Устава на сдружението.

На събранието ще разкажем и за плановете на клуба през 2023 година.

Събираме вашите предложения за включване в дневния ред до 2 февруари 2023, 18 часа, изпратени на email адреса help@begach.com.

В седмицата преди Общото събрание ще ви изпратим и финалния дневен ред, след постъпилите предложения.

Председател на СК Бегач