ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ “БЕГАЧ”, ЕИК 176247591

Уважаеми членове,

Съгласно закона за юридически лица с нестопанска цел и Устава, ви каним на Общо събрание на Сдружение Спортен Клуб “БЕГАЧ”, което ще се проведе на 05.03.2024 г. от 18:30 часа (6:30 PM) в София ТехПарк, сграда Инкубатор.

 

Събранието ще се проведе със следния

 

ДНЕВЕН РЕД

  • Отчитане на дейността на сдружението и приемане на ГФО 2023 година.
  • Освобождаване на член на Управителния Съвет Славена Топалска.
  • Избор на нов член на Управителния Съвет.

Кандидатури за член на Управителния Съвет се приемат до 28.02.2024 до 18:00, през формата на интернет страницата (тук) или писмено в офиса на Сдружението.

За избран член на УС ще се смята лицето получило най-много гласове.

На събранието ще разкажем и за плановете на клуба през 2024 година.

Събираме вашите предложения за включване в дневния ред до 19. февруари 2024, 18:00 часа.

В седмицата преди Общото събрание ще ви изпратим и финалния дневен ред, след постъпилите предложения.

Всеки присъстващ член на СК Бегач има право на един глас. Член може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно (тук). Преупълномощаване не се допуска.

 

Председател на СК Бегач