НИЕ СМЕ

 • Основани през 2012
 • Неправителствена организация (Спортен клуб), който популяризира аматьорския спорт и благотворителността
 • С над 180 члена
 • Организирали над 80 спортни събития до момента
 • Членове на Българската федерация по лека атлетика

ВЯРВАМЕ В:

ЗДРАВЕ:

 • Физическото здраве е основата за психическия баланс и щастието
 • Продуктивността е функция на физическото и психическото здраве
 • Аеробните спортове са най-лесния начин за превенция и добро здраве

ПРОЗРАЧНОСТ:

 • Като организация в обществена полза, нашите финанси са публични
 • Всяка година провеждаме общо събрание и се отчитаме на нашите членове с бюджет и планове за следващата
 • Управителният съвет на Бегач се избира на всеки 5 години от членовете

ПАРТНьОРСТВО:

 • Всеки наш партньор трябва да спечели
 • Успешните събития се организират с общи усилия
 • Слушаме всички страни – съорганизатори, участници, благотворителни организации и доставчици

ПРАВИМ ГО, ЗАЩОТО:

 • България е на последно място по спортуващи в ЕС и 78% не спортуват никога
 • Над 6000 човека участват в наши събития всяка година. Искаме да променим живота на всеки от тях към по-добро, че и на останалите
 • Вярваме в професионално организираните непрофесионални състезания като изпит, на който всеки може да се яви, да тренира повече и да бъде по-щастлив