Като член на Спортен клуб Бегач бихме искали да те поканим на общо събрание на клуба.

Като сдружение регистрирано в обществена полза сме длъжни по закон да правим общо събрание, в което да се отчитаме на членовете за свършената работа и да приемаме нови предложения за работата на клуба.

Детайли:

  • 22 февруари 2018, 18:30 часа
  • Залата на клуб Cosmos Coworking Space – ул Ангел Кънчев 3 (където беше миналата година)
  • Събираме вашите предложения за дневен ред до 9 февруари, за да можем да ги изпратим седмица преди общото събрание до всички членове, за да са запознати. NB: на общото събрание не се гласуват неща извън дневния ред.

Ако не можете да присъствате може да упълномощите друг член да гласува вместо вас.