Покана за общо събрание 2022 – 10 февруари

Уважаеми членове, Съгласно ЗЮЛНЦ, ви каним на общо събрание на Спортен клуб Бегач, което ще се проведе виртуално в платформата Google Meet. Общо събрание на Спортен клуб „Бегач“Четвъртък, 10 февруари от 6:30 до 8:30pm Видео линк:...

Членството в бегач за 2014 година е отворено

Очвен че организираме състезания, Бегач е и спортен клуб, който си има членове, към момента точно 33. Членството предлага различни привилегии и очаква от вас по-висока ангажираност към делата на клуба. Ако станете член може да гласувате на нашето общо събрание и да...

Планове на Бегач за 2014 година

На 11 януари 2014 г. проведохме нашето общо събрание с отчет за 2013 и планиране на 2014. 0. Присъствали Членове: 30 Присъстващи: 13 Писмени оторизации: 3 Необходим кворум: 15 1. Приемане на отчета за дейността за 2013 Приет с мнозинство 2. Гласувани дати на събитията...

Важна информация за Sofia Evening Run

Стартът наближава, регистрираните участници са над 750 и затова ви молим да прочетете тези инструкции, за да можем всички да прекараме добре по време на състезанието. Ако сте регистрирали повече от 1 човек/дете с вашия мейл, моля да им изпратите или предадете подробно...