Покана за общо събрание 2024 – 05 март

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ “БЕГАЧ”, ЕИК 176247591 Уважаеми членове, Съгласно закона за юридически лица с нестопанска цел и Устава, ви каним на Общо събрание на Сдружение Спортен Клуб “БЕГАЧ”, което ще се проведе на 05.03.2024 г. от 18:30 часа...

Покана за общо събрание 2023 – 07 Юни

Уважаеми членове,   Съгласно закона за юридически лица с нестопанска цел и Устава, ви каним на Извънредно общо събрание на Сдружение Спортен Клуб “БЕГАЧ”, което ще се проведе на 07.06.2023 г. от 18:30 часа (6:30 PM) в София ТехПарк, сграда Инкубатор.  ...

Покана за общо събрание 2023 – 15 февруари

Уважаеми членове, Съгласно ЗЮЛНЦ, ви каним на общо събрание на Спортен клуб Бегач, което ще се проведе на 15.02.2023 г. от 18:30 часа (6:30 PM) в София ТехПарк, сграда Инкубатор. Събранието ще се проведе със следния ДНЕВЕН РЕД Отчитане на дейността на сдружението и...