Зимата се стовари с пълна сила и дори най-големите ентусиасти отмениха бяганията навън.

Сменихте ли бягането навън с бягане на пътека? Къде бягате? Как разнообразявате бягането си на пътека?  Колко бягате?