Kаузи на Бегач за 2023

Събитие Организация – Проект
Pancharevo Trail Marathon Фондация „Ела и ти“ – Tегли-бутай
Postbank Business Run
Народно читалище „Тротоара 2020“ – Ремонт на новата сграда на НЧ Тротоара 2020 и покриване на текущи разходи на читалището
Фондация „КОНКОРДИЯ България“ – Плувни умения – програма за социализация на деца в неравностойно положение
Фондация „За Нашите Деца“ – Приемната грижа – най-добрата временна грижа за деца без родители и близки
IHB Business Run Varna Фондация Карин дом – Ерготерапия – стъпка към включването в спортни занимания на деца със специални нужди
SchwarzIT Bike Relay Заедно в час – Интегриране на спорт и социално-емоционални умения в класната стая – видео материали за учители
LIEBHERR Business Run Plovdiv
Сдружение „Паралелен свят“ – Спортен свят
Фондация „За Нашите Деца“ – Децата на Пловдив откриват света и мечтаят – Програма за ранно детско развитие
Morning Run Сдружение SOS Детски селища България – Здрави и активни с грижа за планината
Tech Run Българска Хънтингтън Асоциация – Психичното здраве за хора с редки диагнози