Попаднах на изключително интересна статия в NYTimes за парите, които докарва маратона в Ню Йорк. Изчислили са, че маратона пряко и непряко носи между $304 млн. и $378 млн. на година. Участниците оставяли в хотели, транспорт, храна и други средно $1778, като чуждестранните участници са оставяли над $2500 и са стоели средно по 5.7 дни в града и околностите. $30 млн. са спечелени за благотворителност, а $17 млн. са влезли в общината под формата на данъци, такси и други.