Уважаеми членове, Съгласно ЗЮЛНЦ, ви каним на общо събрание на Спортен клуб Бегач, което ще се проведе виртуално в платформата Google Meet. Общо събрание на Спортен клуб "Бегач"Четвъртък, 10 февруари от 6:30 до 8:30pm Видео линк: https://meet.google.com/pof-giep-bzxПо...