Каним всички членове на Спортен клуб Бегач на общо събрание (ОС) на клуба. 

Като сдружение регистрирано в обществена полза сме длъжни по закон да правим общо събрание, в което да се отчитаме на членовете за свършената работа и да приемаме нови предложения за работата на клуба.

Детайли:

Дневен ред:

1. Отчет за 2018 година
2. Смяна на адреса на Сдружението където е новия ни офис: бул. Евлоги Георгиев 85
3. Смяна на Чл.29 от устава. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат физически лица. (Отпада опцията за членуване на юридически лица, според новия закон за спорта)
5. План за 2019
6. Приемане на новите членове

NB: на общото събрание не се гласуват неща извън дневния ред.

Ако не можете да присъствате може да упълномощите друг член да гласува вместо вас.