Като член на Спортен клуб Бегач бихме искали да ви поканим на общо събрание на клуба. 

Като сдружение регистрирано в обществена полза по закон сме длъжни да се отчитаме на членовете за свършената работа и да приемаме нови предложения за работата на клуба.

Детайли:

На info@begach.com събираме вашите предложения за дневен ред до 28 февруари, за да можем да ги изпратим седмица преди общото събрание до всички членове, за да са запознати. NB: на общото събрание не се гласуват неща извън дневния ред. Ще ви изпратим дневния ред преди събранието.

Ако не можете да присъствате, може да упълномощите друг член да гласува вместо вас като попълните и подпишете и изпратите прикаченото пълномощно.