Ако ви се ходи на един от най-големите и известни маратони през 2012, можете да пробвате да се регистрирате за маратона в Ню Йорк на 04.11.2012. Регистрацията отваря днес, 02.01 в 19:00 бългаско време. За разлика от други големи маратони регистрацията тук не е на принципа first come first served, а се дели на гарантирани и негарантирани места. Гарантираните участници трябва да изпълняват поне едно от редица условия, едно от които е доста силно квалификационно време от друг маратон. Негарантираните участници се регистрират до 23.04, когато се тегли лотария. Миналата година е имало 140000 кандидати (гарантирани и негарантирани) за 47000 места. Ако ви се усмихне късмета, ще трябва да платите $11 първоначална такса и $347 регистрационна такса.

А вие рехихте ли вече на кои състезания ще участвате през 2012?